Paslaugos

SIŪLOMOS  PASLAUGOS

 • Izoliacijos ir įžeminimo varžų bei kiti elektriniai matavimai.
 • Elektros tinklo ir žaibosaugos sistemų auditas.
 • Įžeminimo sistemų įrengimas ir rekonstravimas.
 • Konsultacijos, įvairūs elektrotechniniai skaičiavimai.
 • Elektronikos sprendimų kūrimas ir diegimas.
 • Profesinės rizikos prevencijos priemonių ruošimas ir diegimo organizavimas.
 • Ergonominių rizikos veiksnių tyrimas ir vertinimas.
 • Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų ruošimas (instrukcijos, nuostatai, technologinės kortos, metodiniai nurodymai, nelaimingų atsitikimų tyrimas).
 • Prekyba elektrosaugos, žaibosaugos ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis. 

MOKYMAI

Neformalūs mokymai:

 • Atsakingų už elektros ūkį asmenų.
 • Įžeminimo ir izoliacijos varžų matuotojų kvalifikacijos kėlimas.
 • Apšvietimo matavimas.
 • Reaktyviosios galios kompensavimas vartotojų elektros įrenginiuose.
 • Vadyba elektros sektoriuje.
 • Išorinė ir vidaus žaibosauga.
 • Elektrosaugos psichologiniai aspektai.