Apie mus

 

Mūsų misija – teikti moksliniais tyrimais bei specialistų patirtimi pagrįstas konsultacijas darbuotojams, besidomintiems apsaugos nuo elektros srovės, statinės elektros, žaibo ir elektromagnetinių laukų poveikio problemomis, mokyti šiose srityse dirbančius darbuotojus bei padėti sukurti ir įrengti patikimas apsaugos nuo žalingo (nepageidaujamo) elektros poveikio priemones.

Mūsų vizija – inovacijų įmonė, kurios veikla grindžiama efektyvia mokslo ir verslo sąveika.

Individualioji gamybinė mokslinė įmonė „ELEKTROSAUGOS TRIKAMPIS“ buvo įsteigta glaudžiai bendradarbiaujant elektros inžinerijos bei elektronikos mokslo ir technikos specialistams, sprendžiant apsaugos nuo elektros ir žaibo bei elektromagnetinio suderinamumo problemas žemosios įtampos elektros tinkluose.

Ypatingą vietą mūsų veikloje užima klausimai, susiję su įžeminimu. Mes nagrinėjame įžeminimą kaip sistemos elementą, nuo kurio tinkamo įrengimo priklauso sistemos, kaip visumos efektyvumas, patikimumas ir sauga. Šiuo atveju įžeminimas vertinamas kaip priemonių, kuriomis siekiama įgyvendinti apsaugos nuo elektros ir žaibo uždavinius, kompleksas.

Mūsų tyrimai šioje srityje aiškiai rodo svarbų įžeminimo vaidmenį organizuojant žaibosaugos sistemą.

Mūsų atliekami darbai yra nurodyti šios svetainės rubrikoje „PASLAUGOS“.

Be to, spręsdami sudėtingas apsaugos nuo žaibo ir elektromagnetinio suderinamumo problemas, pritraukiame kitų mokslinių tyrimų ir inžinerijos organizacijų, su kuriomis mes glaudžiai bendradarbiaujame, specialistus.

Kita plati veiklos sritis – neformalūs elektrotechnikos darbuotojų mokymai.